La Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió celebrada el 20 de juny de 2023, va aprovar l’Acord de resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions “Impulsem Turisme” de la Diputació de València, el termini de justificació de la qual finalitzarà l’1 de desembre de 2023, amb el següent tenor literal: “Havent donat compte de les diverses sol·licituds formulades en temps i forma a l’empar de la convocatòria, Subvenciones “Impulsem Turisme” del centro de turismo de la Diputació de Valencia 2023, aprovada per la Presidència de la Corporació por Decret 2855 de data 6 de març del 2023, l’extracte es va publicar a la BDNS (REF. 680220).

 

1.4. CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A MANCOMUNITATS PER A PROJECTES TURÍSTICS I ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA.
EXPED. 380/23/STU P9600005D MANCOMUNIDAD RIBERA ALTA 9.990,00 €

Actuacions:
Acció 1: Millora i adatapció web (www.riberana.es)
1.1 Millora accessibilitat.
1.2 Millora SEO
1. 3 Adaptació buscadors
1.4 Creació elements promocionals web

Acció 2: Reportatge fotogràfic Castell de Túris.

Acció 3Promoció
A.1: Accés via web per QR museues de la Ribera
A.2: Integració elements Realitat Augmentada en 3D.

 

Enllaç a convocatòria i bases:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://turisme.dival.es/wp-content/uploads/2023/03/CONVOCATORIA0320Impulsem202023-firmado.pdf

 

Accés a la resolució

Skip to content