PLANS DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

 La Mancomunitat de la Ribera Alta, a traves del Consorci de la Ribera, ha licitat i adjudicat la redacció dels plans de mobilitat sostenible de varios ajuntaments.

La redacció del projecte ha estat subvencionat per la Diputació de València-delegació de mobilitat.

Skip to content